welkom!


Ook wij zijn genoodzaakt maatregelen te nemen vanwege COVID-19:

 

We werken alleen nog op afspraak. Het open spreekuur is dus komen te vervallen.

 

Komt u alstublieft met slechts één begeleider per bezoek naar de praktijk.

 

Als u ziet dat er al twee mensen in de wachtkamer zijn, wacht u dan even buiten.

 

Kom niet naar de praktijk als u verschijnselen van luchtweginfectie vertoont.


Openingstijden

Spoedgevallen


Behandeling

webshop