Urineonderzoek


Urineonderzoek is niet zo duur, terwijl hiermee  vaak al veel informatie verkregen kan worden. Daarom voeren wij dit onderzoek regelmatig uit.

Behalve een visuele beoordeling, bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:


Chemisch

De urine wordt onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde stoffen, zoals glucose, bloed en eiwit en rode of witte bloedcellen.

Sediment

Urine wordt gecentrifugeerd, waardoor het zgn. sediment naar de bodem zakt. Dit wordt onder de microscoop onderzocht op de aanwezigheid van gruis en cellen.


Soortelijk gewicht

Het soortelijk gewicht (s.g.) van urine zegt iets over de concentratie van urine. Waterige urine (een laag s.g.) kan een aanwijzing zijn voor bepaalde aandoeningen.

Extern laboratorium

Soms is het nodig de urine op te sturen naar een laboratorium voor uitgebreider onderzoek, zoals voor bacteriologisch onderzoek of voor onderzoek naar de ziekte van Cushing.